Konfidencialitātes politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA IPORT pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

1.Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA IPORT (turpmāk – inktoner.lv), vienotās reģistrācijas Nr. 40203324307, juridiskā adrese Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., Silmala, "Silmala 189" LV-2160

2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – klientiem un citiem inktoner.lv vietnes lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem)

3. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (inktoner.lv interneta vietnēs, mobilajās lietotnēs, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

4. Personas datu apstrādes nolūki:

  • interneta veikalā pircējs ar savu piekrišanu sniedz savus personas datus, lai varētu noslēgt distances līgumu preces iegādei.
  • noslēgt distances līgumu un norādīt savu preces piegādes adresi, e-pasta adresi tālākas informācijas saņemšanai, kas attiecas uz pirkumu, kontakta telefona numuru
  • biznesa plānošanai un analītikai
  • citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus
  • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā

5. Personas datu apstrāde

  • klients pats ir atbildīgs par sniegto datu pareizību, klienta sniegtos datus inktoner.lv nepārbauda.
  • klients sniedzot savus datus,  piekrīt, ka šos datus apstrādā, lai reģistrētu pircēju kā interneta veikala lietotāju un sniegtu viņam atbilstošus pakalpojumus.

6. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

  • Inktoner.lv mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko inktoner.lv nenes atbildību.
  • inktoner.lv mājaslapas var izmantot sīkdatnes(pēc vēlēšanās klients var pats sīkdatnes kontrolēt un izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir klienta datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā)